Contributie 2022

26 november 2021


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2021 is besloten tot het instellen van een nieuwe lidmaatschapsvorm. Dit lidmaatschap heet: “Niet spelend lid”. Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die niet meer willen tennissen maar wel lid willen blijven van de tennisvereniging Malburgen. De contributie bedraagt in dit geval € 30,00 per jaar. Vanaf 1 januari 2022 is dit lidmaatschap beschikbaar.
De incasso van de jaarcontributies, de contributies voor het eerste half jaar, de contributies voor het eerste kwartaal en de maandcontributies zullen in januari 2022 plaatsvinden. Iedereen zal in de maand januari 2022 een factuur ontvangen. Als op de factuur staat dat de contributie geïncasseerd wordt middels een automatische incasso hoeft u niets te doen. Als deze zinssnede er niet opstaat dan betekent dit dat u geen machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso. In dit geval dient u het factuurbedrag zelf over te maken naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.
Indien u gebruik maakt van een GelrePas verzoeken wij u een kopie van uw GelrePas 2022 naar de ledenadministratie te sturen. Wij verzoeken u op het kopie aan te geven welke deel van het tegoed u wilt besteden aan uw contributie.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, verzoeken wij u dit voor 1 december 2021 schriftelijk
aan de ledenadministratie te laten weten. Dan kunnen wij dat op onze beurt tijdig doorgeven aan de KNLTB.

Nieuwscategorieën