Vrijwilligers gevraagd

03 januari 2022


Vanuit de Algemene Ledenvergadering in november 2021 hebben we opgeroepen om je beschikbaar te stellen om de vereniging te helpen in bijv. een commissie of andere werkzaamheden zoals in een werkgroep Padel TV Malburgen. Een mooi initiatief om samen uitvoering te geven aan ons beleidsplan van TV Malburgen.
Wat staat er op de kalender om op te pakken in deze winterperiode naast de reguliere verenigingsactiviteiten:

  • Integreren van TV Malburgen met de wijk, scholen en sportverenigingen.
  • Onderzoek ontwikkelingen padel binnen onze vereniging
  • Werving nieuwe commissie- en bestuursleden

Bij wie interesse is gewekt en die ook graag wil helpen bij het runnen van onze vereniging kunnen dit aangeven bij voorzitter Fred Kroes en/of secretaris John Rangé.

Nieuwscategorieën